• 040-7660915

Pienryhmäkoti Otso on 7-paikkainen sijaiskoti lapsille ja nuorille.

Toiminta-ajatuksemme on tukea lasta hänen kasvussaan ja kehityksessään niin,
että hän voi elää sovussa itsensä ja ympäristönsä kanssa sekä selviää arjen vaatimuksista.

Pienryhmäkoti Otso on toiminut vuodesta 2002 lähtien. Pienryhmäkotimme on yksityinen 7-paikkainen lastensuojelulain mukainen yksikkö. Toimintamme on tarkoitettu sekä huostaan otetuille että avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille.

Pienryhmäkoti Otso sijaitsee Hovinsaarella, kaksi kilometriä Kotkan keskustasta. Otso tarjoaa lapselle viihtyisän kodin lähellä kouluja ja harrastuspaikkoja. Sijaintimme hyvien kulkuyhteyksien ja -ympäristön keskellä, mahdollistaa omatoimisuutta ja itsenäisyyttä tukevan harrastamisen ja liikkumisen.

Kodinomaiset olosuhteet ja arjen askareet antavat eväät kohti hyvää tulevaisuutta. Jatkuva ja rakentava yhteistyö lasten läheisten kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Erityisesti painotamme koulunkäynnin tärkeyttä.

 

Vapaita paikkoja tällä hetkellä: 1

Lyhytaikaiset sijoitukset

Tavoitteena on perhetilanteen rauhoittaminen ja tarvittaessa tiivis perhetyö, jonka tavoitteena lapsen on nopea kotiutuminen.


Pitkäaikaiset sijoitukset

Kodin, koulun ja harrastusten tuella tarjoamme perustan kasvamiseen, oppimiseen ja oman elämän hallintaan.


lue lisää kasvatuksemme kulmakivistä

Verkkosivut: Tunturimedia